Dobrý den,
tento web mi slouží jako podpora při výuce v šachovém kroužku.

Původně jsem si tyto materiály sesbíral, vytvořil a sepsal pro svoji osobní potřebu při trénování mládeže, avšak nyní mé postřehy nabízím i Vám, čtenářům tohoto webu.

Nechť tedy dobře slouží všem šachovým nadšencům – pedagogům, trenérům, vedoucím šachových kroužků, šachistům i šachistkám a zejména těm, kteří tuto královskou hru doposud nepoznali a chtějí do jejích tajů trošku proniknout…