Rošáda

info

Tato lekce nás seznamuje s rošádou. Po jejím prostudování bychom se měli vědět co rošáda je, kdy je možné ji hrát a kdy nikoli a umět ji zahrát.

Rošáda je společný tah krále a věže, který lze hrát pouze za určitých podmínek jednou během celé naší partie. Pamatujme, že při provádění rošády bychom se prvně měli dotknout krále a až poté teprve věže.

Krátká (malá) rošáda je tah, kde bílý král jde z pole e1 přes pole f1 na pole g1 a poté věž přejde z pole h1 na pole f1. Podobně černý král jde z pole e8 přes pole f8 na pole g8 a poté věž přejde z pole h8 na f8.

Dlouhá (velká) rošáda je tah, kde bílý král jde z pole e1 přes pole d1 na pole c1 a poté věž přejde z pole a1 na d1. Podobně černý král jde z pole e8 přes pole d8 na pole c8 a poté věž přejde z pole a8 na d8.

obrázek č. 26

Rošádu můžeme zahrát pouze po splnění určitých podmínek:

  • král není v šachu,
  • král ani věž účastnící se rošády od zahájení partie ještě netáhli,
  • mezi králem a věží účastnící se rošády nestojí žádná vlastní ani soupeřova figura,
  • král nejde přes pole ohrožené soupeřovým kamenem, věž přes ohrožené pole jít smí,
  • král po provedení rošády nestojí v šachu.

obrázek č. 27
obrázek č. 28
obrázek č. 29

Přehrajte si: