Svázání

info

Tato lekce nám přibližuje vazbu. Po jejím prostudování bychom měli vědět, co vazba je, rozlišit jednotlivé typy vazby a jak ji můžeme využít.

Svázání je tah, po kterém je kámen s nižší hodnotou omezen v pohybu, protože svým tahem by vystavil nebezpečí kámen s hodnotou vyšší, který stojí za ním. Svázání lze provést dámou, věží a střelcem. Vzniklá vazba je buď úplná, nebo částečná. Podaří-li se nám kámen svázat, je dobré posilovat tuto vazbu, tedy na vázaný kámen postupně zvyšovat tlak a vystavit ho, i kámen za ním, ještě vyššímu nebezpečí.

Úplná vazba nastává tehdy, když se vázaný kámen nemůže pohnout.

obrázek č. 60

Částečná vazba nastává tehdy, když vázaný kámen může táhnout o jedno či více polí směrem k útočící figuře nebo od ní.

obrázek č. 61

Posílení vazby lze provést jakýmkoli kamenem, nejlépe však rovnou několika kameny. Můžeme využít i toho, že vázaný kámen je omezen v pohybu a stavět do jeho blízkosti jiné kameny. Nejúčinnější zesílení vazby, zvlášť při útoku na figuru, je zesílení vazby pěšcem. Pěšec má nejnižší hodnotu ze všech kamenů a tedy následná výměna pěšce za figuru je vždy výhodná pro útočícího hráče.

obrázek č. 62

Využití vazby k zisku výhody lze také pomocí dvou motivů výměny na poli vazby, případně kombinací těchto motivů. Prvním motivem je přeměna vazby a druhým zisk tempa (času).

obrázek č. 63

Přeměna vazby spočívá v tom, že částečnou vazbu přeměníme na vazbu úplnou.
Př.: Chceme získat pěšce g7, po tahu f6 ho nezískáme, černý zahraje g6. Zahrajeme tedy 1.Jxg7 a po Sxg7 vzniká úplná vazba, kterou dále využijeme tahem 2.f6 k dobrání obětované figury zpět.

obrázek č. 64

Zisk času (tempa) spočívá v tom, že získáme pomocí vazby potřebný čas k provedení jiného, pro nás výhodného tahu.
Př.: Ustoupíme-li s napadenou věží, umožníme černému se odvázat tahem Ka7. Po 1.Vxb7 můžeme pokračovat v útoku, po 1. – Vxb7, úplná vazba zůstává a lze ji dál využít tahem 2.Vb4.

obrázek č. 66
obrázek č. 66

Kombinace motivů spočívá v tom, že využijeme obou výše zmíněných motivů.
Př.: Zde vyhrajeme pouze po 1. Vxf4! Vxf4 (1. motiv) 2. Kg2 Kg4 3. Sxf4 Kf4 (2. motiv) 4. Kf2 atd.

Přehrajte si: