Dáma

info

Tato lekce nám představuje Dámu. Po jejím prostudování bychom měli znát její označení, počáteční hodnotu, určit pole působnosti, vědět kde stojí a jak se pohybuje.

Dáma je nejsilnější figurou na šachovnici, s největší působností, a její hodnota je přibližně rovna 9 až 10 pěšcům. V základním postavení najdeme bílou dámu na poli d1 a černou na poli d8dáma ctí svoji barvu. V pohybu je omezena pouze vlastními kameny, jinak může jít na jakékoli pole ve sloupci, řadě nebo diagonálách, na kterých stojí. Napadení dámy, „garde“, stejně jako šach králi, soupeři neoznamujeme. Dáma s králem může dát snadno osamocenému králi mat.

obrázek č. 7

Dáma, zvlášť pokud se dostane do blízkosti soupeřova krále, mu dokáže pěkně přidělávat soupeři starosti. Měli bychom však s ní zacházet velmi opatrně a nehrát příliš brzy, neboť se může stát vítanou kořistí pro soupeřovy kameny, zvlášť lehké figury, které ji potom mohou snadno chytit. Mnohem silnější je dáma poté co se z šachovnice již odstraní některé figury. V zahájení je tedy lepší prvně na vhodná pole rozmístit všechny ostatní naše figury – jezdce, střelce, věže a uvést do bezpečí krále pomocí rošády a teprve poté, jako poslední figuru, rozehrávat dámu. Dojde-li k výměně dam, tj. na šachovnici již není bílá ani černá dáma, klesá nebezpečí matového útoku.

obrázek č. 8