Král

info

Tato lekce nám představuje Krále. Po jejím prostudování bychom měli znát jejo označení, hodnotu, určit pole působnosti, vědět kde stojí a jak se pohybuje.

Král nemá žádnou hodnotu, jelikož nemůže být odstraněn z šachovnice. Napadení krále (šach), který v následujícím tahu nemá žádnou možnost obrany, znamená konec naší hry (mat), proto si ho musíme velmi dobře chránit. V základním postavení stojí král na poli e1 u bílého a na poli e8 u černého a při svém pohybu, může jít vždy o jedno pole na jakékoli sousední pole, kde stojí a které není obsazeno vlastním či ohroženo soupeřovým kamenem. Během hry můžeme provést jednou v průběhu celé partie zvláštní tah králem a věží – tzv. rošádu, o které si řekneme něco později.

obrázek č. 5

Je-li náš král ohrožen, tedy v šachu, musíme se ihned tomuto šachu bránit. Obrana napadeného krále je trojíústup krále z šachu, představení jiného našeho kamene mezi krále a útočící kámen, který nám dává šach a braní útočícího kamene, který nám dává šach.

obrázek č. 6

Král se v zahájení zpravidla rozehrává pomocí rošády jako třetí figura a je velmi silný v koncovce, kdy již je menší nebezpečí matu a může tak podporovat vlastní pěšce v cestě na pole proměny.

Přehrajte si: