Král a dáma proti králi

Koncovka král a dáma pro králi je lehce vyhraná, nicméně si musíme dávat velký pozor na to, abychom soupeře nedostali do patu. Nejprve se opět podíváme, jak takový mat vypadá.


obrázek č. 79

Cesta k matu
Postupně budeme tedy soupeřova krále omezovat v pohybu, ubírat mu úniková pole do středu šachovnice a tlačit ho ke kraji.

  • Král silnější strany se bude snažit vždy pohybovat, tak aby byl slabšímu králi v opozici či v postavení „na skok koně“.
  • Dáma bude slabšímu králi též odebírat ostatní důležitá ústupová pole a zároveň ho může i pomocí šachu nutit dojít k okraji či do rohu šachovnice.
  • Pamatujme však na to, že vždy musíme králi slabší strany nechat alespoň 2 volná pole, po kterých se bude smět pohybovat – jinak partie skončí patem.

Soupeř, zkušený hráč, se bude snažit jako vždy pohybovat se králem co nejdéle uprostřed šachovnice.

obrázek č. 80

V naší ukázce za bílého zahrajeme 1. Dd8 (černému králi bereme důležitá ústupová pole) Kf7 (jediný tah) 2. Kf5 (opozice) Kg7 3. De7+ (přiblížení dámy s šachem). Černý zde má tři možnosti ústupu: 3. – Kg8, Kh8 a Kh6. Po tahu 3. – Kg8 či Kh8, bílý zahraje 4. Kg6 (přiblížení krále) a snadno vyhraje. O něco těžší je ústup 3. – Kh6, kde hrozí po tahu bílého 4. Df7 pat!! Bílý zde musí najít správné 4. Dd7 či Da7, Db7 a Dc7, což vede k zisku času, kdy černý král nemůže utéct na 7. řadu, ale smí ještě hrát na pole h5. Poté již bílý vyhraje 4. – Kh5 5 Dh7 mat.

obrázek č. 81

Přehrajte si: