Král a věž proti králi

info

Tato lekce nám ukazuje způsob, jakým lze hrát koncovku krále s věží proti králi. Po jejím prostudování bychom měli umět danou koncovku vyhrát.

Tato koncovka se dá také lehce vyhrát, nicméně je už trošku složitější – musíme si pomáhat králem a zároveň dávat pozor, abychom soupeři nedarovali věž a pat. Nejprve se opět podíváme, do jaké pozice musíme soupeřova krále dostat.

obrázek č. 76

Cesta k matu
Postupně musíme krále slabší strany omezovat v pohybu, tak že ho přinutíme dojít až ke kraji šachovnice:

  • Král silnější strany se bude snažit vždy pohybovat, tak aby byl slabšímu králi v opozici nebo v postavení „na skok koně“ a zároveň kryl vlastní věž.
  • Věž bude podle potřeby králi odebírat ústupová pole či ho šachovat a pamatujme také na to, že věži bývá nejlépe co nejdále od soupeřova krále.

Soupeř, zkušený hráč, se bude snažit jako vždy pohybovat se co nejdéle uprostřed šachovnice či co nejvíce v blízkosti věže.

obrázek č. 77

V naší ukázce za bílého zahrajeme nejprve 1. Vf5, čímž zabráníme černému králi ve vstupu na sloupec „f“. Černý zahraje 1. – Kd7 a vznikne opozice. 2. Vf7+ Ke8 černý ustupuje a napadá věž. 3. Ke6 (kryjeme věž) Kd8 4. Kd6 (opozice) Černý zde má dvě možnosti ústupu – – Kc8 a Ke8. Po Ke8 však prohraje ve 2. tazích: 4. – Ke8 5. Vf5 Tento manévr si dobře zapamatujme, vyskytuje se poměrně často a znamená pro bílého hráče možnost přenesení povinnosti tahu na černého, tj. musí být na tahu černý, ale bílý zároveň potřebuje kontrolovat určitá pole – v této ukázce pole f8. 5. – Kd8 6. Vf8 mat. 4. – Kc8.

obrázek č. 78

5. Vh7 Opět nám již známý manévr, kde stavíme věž co nejdále od černého krále a získáváme čas tím, že přenášíme povinnost tahu na černého, ale při tom stále kontrolujeme důležitá pole na 7. řadě, po kterých by nám černý král mohl ještě utéci. 5. – Kb8 (nebo 5. – Kd8 6. Vh8 mat) 6. Kc6 (přiblížení krále) Ka8 (nebo 5. – Kc8 6. Vh8 mat) 7. Kb6 (přiblížení krále) Kb8 8. Vh8 mat.

Přehrajte si: