Naražení

info

Tato lekce nám přibližuje naražení. Po jejím prostudování bychom měli znát co naražení je a vědet jak se mu lze bránit.

Naražení či také nabodnutí je tah, po kterém je kámen s vyšší hodnotou omezen v pohybu, protože by svým tahem vystavil nebezpečí kámen s hodnotou nižší, který stojí za ním. Naražení stejně jako vazbu, mohou provést pouze dáma, střelec a věž a nejvíce ohrožené kameny naražením bývají král, dáma a věž.

obrázek č. 70
obrázek č. 71

Obrana proti naražení
Obrana proti naražení je jediná – ústup naraženého kamene. Pamatujme však na to, že máme-li nějaký kámen naražený, měli bychom se jím vždy snažit ustoupit tak, abychom, je-li to možné, bránili kámen stojící za ním, jinak o tento kámen přijdeme.

obrázek č. 73

Přehrajte si: