Král a dvě věže proti králi

info

Tato lekce nám přibližuje koncovku krále a dvou věží proti osamocenému králi. Po jejím prostudování bychom měli být schopni podobné koncovky bez větších obtíží vyhrávat.

Koncovka, kdy jedna strana má dvě věže proti samotnému králi, nebo dámu a věž proti králi, je celkem snadno vyhraná a lze ji jako jedinou vyhrát i bez spolupráce našeho krále, pozor si musíme dát pouze na to, abychom jednu věž netratili či nedostali soupeře do patového postavení. Nejprve se podívejme, do jaké pozice musíme soupeřova krále dostat.

obrázek č. 73

Cesta k matu
Postupně musíme soupeřova krále omezovat v pohybu, ubírat mu úniková pole do středu šachovnice a tlačit ho ke kraji šachovnice:

  • jedna věž bude králi omezovat ústupová pole z řady či sloupce před ním,
  • druhá věž následně krále šachem vyhánět z řady, na které stojí.

Soupeř, zkušený hráč, se bude snažit pohybovat se králem co nejdéle uprostřed šachovnice či co nejvíce v blízkosti našich věží, jelikož tak je cesta k matu pro nás obtížnější.

obrázek č. 74

V naší ukázce zahrajeme za bílého 1. Va5+ (můžeme i Vh5+), čímž zabráníme vstupu černého krále na 4. řadu. 1. – Kf6, černý zůstane na 6. řadě a přiblíží se o jedno pole blíže k bílé věži. Pokračujeme druhou věží 2. Vh6+, čímž nutíme jít černého na 7. řadu. 2. – Kg7 (velmi dobrý ústup, černý král nyní napadá bílou věž).

obrázek č. 75

Nyní nemůžeme hrát Va7+ s myšlenkou černého krále znovu odtlačit ke kraji, protože bychom o jednu věž mohli lehce přijít. Musíme tedy zahrát lépe 3. Vb6, napadenou věží ustupujeme co nejdále od černého krále, ale zároveň tak, aby si naše obě věže vzájemně nepřekážely a černému králi nedali možnost úniku do středu šachovnice a získáváme tím čas potřebný k dokončení matového útoku. Černý zahraje třeba 3. – Kf7 a my již dále pokračujeme známým způsobem 4. Va7+ Ke8 5. Va8 mat.

Přehrajte si: