Šachové kameny

info

Tato lekce nám přibližuje šachové kameny. Po jejím prostudování bychom měli být schopni rozlišit jednotlivé kameny, znát jejich označení, počáteční hodnotu, určit pole působnosti a správně je postavit na šachovnici.

V šachové hře existuje celkem šest různých kamenů – král, dáma, střelec, jezdec, věž a pěšec. Na začátku hry má každý hráč 16 kamenů stejné barvy – krále, dámu, dva střelce, dva jezdce, dvě věže a osm pěšců. Rozestavení těchto kamenů na šachovnici, které je před každou hrou přesně určeno a musí být dodrženo.

obrázek č. 3

Každý kámen na šachovnici plní určitou funkci, má svoji přibližnou počáteční hodnotu a zkrácené či symbolické označení, tak abychom ho mohli později jednoduše rozpoznat a zapsat či v zápise přečíst, a také v každé chvíli i určitou působnost na několik polí, na které může táhnout.

obrázek č. 4

Hodnota kamenů je pomocné hodnocení síly jednotlivých kamenů při základním postavení na šachovnici a je důležité ji znát při braní, hlavně výměně nestejných kamenů.

Působnost kamenů označuje počet polí, na která se každý kámen může v dané pozici přemístit. Největší působnost mívají kameny umístěné ve středu šachovnice, nejmenší naopak kameny umístěné na kraji a zvláště v rohu šachovnice. Hodnoty uváděné v tabulce udávají počet možných polí na prázdné šachovnici.

slovníček Slovníček

Kámen je společné označení pro figury a pěšce.
Figura je společné označení pro krále, dámu, střelce, jezdce a věž,

  • mezi lehké figury patří střelec a jezdec,
  • mezi těžké figury patří dáma a věž.

Kvalita je rozdíl hodnoty mezi věží a střelcem (jezdcem).

Královský střelec, královský jezdec, královská věž jsou figury stojící v základním postavení na královském křídle.

Dámský střelec, dámský jezdec, dámská věž jsou figury stojící v základním postavení na dámském křídle,

Diagram je grafické znázornění pozice na šachovnici.