Šachová notace

info

Tato lekce nám popisuje šachovou notaci. Po jejím prostudování bychom měli umět zapsat, přečíst a přehrát šachovou pozici či partii a znát nejpoužívanější symboly používané při hodnocení.

Šachovou notaci používáme k zapsání partie i jakéhokoli postavení na šachovnici.

Při zápisu postavení na šachovnici zapíšeme nejprve zkratku figury a potom pole, na kterém stojí, př. Ke1, Sg2, e4. Rozmístění kamenů na šachovnici zapisujeme vždy nejprve za bílého a poté za černého, v pořadí podle hodnoty jednotlivých kamenů (K, D, V, S, J, pěšec).

Při zápisu tahů vždy jednotlivé tahy bílého i černého zapisujeme tak, jak jdou po sobě, př.: 1. e4 e5 2. Jf3… Chceme-li zápis přerušit, doplnit vlastní poznámkou a poté pokračovat tahem černého již bez úvodního tahu bílého, připíšeme před tah černého tři tečky nebo pomlčku, př. 1. e4 e5 2. Jc3 Jc6 3. Sb5 toto zahájení nazýváme jako španělskou hru 3. – a6 4. Sa4 atd.

Zápis jednotlivých tahů:

obrázek č. 44

Další symboly používané při zápisu partie či pozice na šachovnici a pro hodnocení tahů:

obrázek č. 45

Při hře s šachovými hodinami, je každý hráč povinen zapisovat při partii své i soupeřovy tahy, tah po tahu, tak jak následují po sobě. Jednotlivé tahy je dobré si zapisovat okamžitě po jejich zahrání, nelze vynechat zapisování tahů s tím, že si je dopíšeme později či po partii. Symboly určené pro hodnocení při zápisu partie v průběhu zápasu nepoužíváme.

obrázek č. 46

Přehrajte si: